Zakres usług

Pracownia Geodezyjna GEO-BIT oferuje usługi w zakresie wykonania:

  • map do celów projektowych;
  • map z inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli;
  • pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego terenu;
  • wytyczenia obiektów budowlanych
  • podziałów działek
  • opracowania map w technologii numerycznej

Fotolia_59435558_Subscription_L