Kadra

Właścicielem firmy Pracowania Geodezyjna GEO-BIT jest Piotr Kubiak, który posiada uprawnienia zawodowe nr 11898 w I i II zakresie wydane w 1992r. i od tego czasu prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i geoinformatycznych.

Zatrudnienie w ostatnich latach było zmienne w zależności od bieżących potrzeb w zakresie realizowanych zleceń. Zwykle jest to zespół 2-3 osób pracujący pod kierownictwem i nadzorem Piotra Kubiaka.

Współpracujemy także z innymi geodetami w zakresie większych inwestycji, dzięki temu w zależności od potrzeb możemy realizować na bieżąco zadania małe jak również i większe kontrakty. Przykładem większego kontraktu w ostatnich latach było wykonanie podkładów mapowych oraz pełna obsługa w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej wykonywane dla firmy HFC z Poznania praktycznie na większej części powiatu kaliskiego i m. Kalisza.

Fotolia_37896814_Subscription_XL