GEO-BIT – Pracownia Geodezyjna w Kaliszu


 

GEO-BIT funkcjonuje na rynku usług geodezyjnych od prawie 15 lat. Prowadziliśmy w tym okresie praktycznie cały zakres usług geodezyjnych głównie w mieście Kaliszu oraz rejonie południowej wielkopolski, ale wykonywaliśmy również opracowania związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali m.in. w Opolu. Wykonaliśmy także założenie numerycznej bazy ewidencji gruntów dla jednej z gmin powiatu grodziskiego, a także wykonywaliśmy opracowanie numerycznych map klasyfikacyjnych dla powiatu włocławskiego.

Mapy numeryczne i numeryczne bazy danych

Od wielu lat realizujemy bieżące zlecenia związane z zakładaniem i aktualizacją numerycznych baz danych dla m. Kalisza, począwszy od modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali, przez opracowanie map o pełnej treści tzw. mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO.

Wykonujemy też szereg prac dla Zarządu Dróg Miejskich związanych z regulacją stanów prawnych jak również bieżącą obsługą geodezyjną realizowanych inwestycji w zakresie budowy i przebudowy układów komunikacyjnych.

Fotolia_59770551_Subscription_XL

Ponadto przeprowadzamy nadzory w zakresie wykonywania map numerycznych i zakładania numerycznych baz danych dla potrzeb jednostek administracji publicznej, a także zakalców produkcyjnych. Przez wiele lat współpracujemy w zakresie geodezyjnej obsługi procesów projektowych i inwestycyjnych z firmą DOSSCHE w Kaliszu. Wykonywaliśmy też prace związane z założeniem inicjalnych baz danych w zakresie treści ewidencyjnej dla potrzeb LPIS dla całego powiatu kaliskiego.

Profesjonalna obsługa geodezyjna

Wykonujemy pełen zakres usług dla osób fizycznych w zakresie usług geodezyjnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, począwszy od podziału działek, przez wytyczenia obiektów budowlanych, a skończywszy na końcowych pomiarach inwentaryzacyjnych. Obsługujemy firmy budowlane i projektowe oraz biura architektoniczne, a także Klientów indywidualnych z całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!